Caroline Sonneveld

O N S   V I S J E   H E E T   C A R O L I N E   S O N N E V E L D 

Wij zijn blij met ons visje.
Hij zwemt vrolijk door het water.
Elke morgen en avond vlokjes eten.
Geen haakje zal hem vangen.Printerversie